Clouds create heavenly view of Wangmang Mountain

By Sun Ruisheng and Zhou Huiying (chinadaily.com.cn)

Updated: 2020-03-09

1699773392_副本.jpg

A photo of Wangmang Mountain scenic area in Jincheng, Shanxi province, on March 1, 2020. [Photo by Wang Jianjun for chinadaily.com.cn] 

< 1 2 3 4 ... 6 >